ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Investigation of the interaction between the surface quality and rake angle in machining of aisi 1040 steel
1University of Gazi, Technical Education Faculty, Department of Mechanical Education, Beşevler-ANKARA
Sigma J Eng Nat Sci 2008; 26(2): 105-111
Full Text PDF

Abstract

In all manufacturing processes, surface quality has a great significance beside dimensional and geometrical
tolerances of the products. Performance and strength of machine parts are highly affected by the surface
quality. In this research, the effect of the rake angle on surface quality for AISI 1040 steel in turning operations was investigated. For this purpose, eight different rake angles varying from negative to positive and five different cutting speeds were used in the experiments. Depth of cut and feed rate were kept constant throughout the experiments. The results showed that negative rake angle resulted in poor surface quality. Improvement in surface quality continued when the rake angle increasing in positive direction up to a certain limit (10°) after which no further improvement was determined. Moreover, the analysis of variance was used
based on factorial design of experiment to evaluate effectiveness of the rake angle and cutting speed in the
medium machining. Statistical analysis results showed that the rake angle is the dominant parameter associated with the surface roughness.


Aısı 1040 çelik malzemenin işlenmesinde yüzey kalitesi ve talaş açısı arasındaki etkileşimin araştırılması
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2008; 2(26): 105-111

Bütün imalat yöntemlerinde ürünlerin ölçü ve geometrik toleranslarının yanında yüzey kalitesi büyük bir
öneme sahiptir. Makine parçalarının performansı ve mekanik ömrü büyük oranda yüzey kalitesinden etkilenmektedir. Bu çalışmada, tornalama işleminde AISI 1040 çeliği kullanılarak kesici takım talaş açısının yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, deneylerde negatiften pozitife değişen sekiz farklı talaş açısı ve beş farklı kesme hızı kullanılmıştır. Deneylerde kesme derinliği ve ilerleme sabit
tutulmuştur. Yapılan deneyler sonucunda negatif talaş açısının yüzey pürüzlülüğü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Pozitif talaş açılarında 10°’ye kadar yüzey kalitesinde bir iyileşme olurken, talaş açısının artırılması ile birlikte yüzey kalitesindeki iyileşmenin önemli olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, faktöriyel deney tasarımına bağlı olarak talaş açısı ve kesme hızının orta işleme şartlarındaki etkinliğini
değerlendirmek için varyans analizi yapılmıştır. İstatistiksel analiz sonucunda, talaş açısının yüzey pürüzlülüğü üzerinde daha etkin bir parametre olduğu görülmüştür.