ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Decision making in reverse logistics processes using simulation
1
Sigma J Eng Nat Sci 2008; 26(2): 124-137
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Parallel with the increasing environmental problems, the attention to reverse logistics is increasing both in the
academic and the industrial research area. Various decision making techniques are utilizes related with the reverse logistics, however, the simulation is utilized very rare. In this research, a simulation model for a reusable container system is built via a commercial software ARENA 9.0.. After giving the detailed description of the model structure; through this model, different network alternatives, dispatching rules and
vehicle allocation schemes are compared. Here the aim is to find the best combination which will provide superior customer satisfaction according to some performance measures such as turnover time and waiting time for packaging dispatch. In conclusion, the simulation results which show that different combinations of these policies affect the customer satisfaction levels differently are discussed.


Tersine lojistik karar süreçlerinin tasarımında bir benzetim uygulaması
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2008; 2(26): 124-137

Tersine Lojistik (TL), artan çevre problemlere paralel olarak endüstriyel ve akademik çevrelerde gittikçe
önem kazanmaya başlayan bir çalışma alanıdır. Konuyla ilgili akademik çalışmalarda çok çeşitli karar tekniklerinin kullanımına rastlanılmaktadır, bununla birlikte, benzetim tekniğinden faydalanılan çok az çalışma vardır. Bu çalışmada bir yeniden kullanımlı konteynır (veya geri dönüşümlü ambalajlama) sistemi için ARENA 9.0 yazılımı kullanılarak bir benzetim modeli oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında öncelikle model yapısının ayrıntılı açıklaması verilmiş, sonra bu model vasıtasıyla farklı ağ seçenekleri, araç ve sipariş
politikaları karşılaştırılmıştır. Burada amaç devir hızı ve bekleme süreleri gibi bazı performans ölçütlerine
göre müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayan politika kombinasyonunu belirlemektir. Son olarak elde
edilen benzetim sonuçları değerlendirilmiş ve farklı kombinasyonların müşteri memnuniyetini farklı şekillerde
etkileyeceği gösterilmiştir.