ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Statistical analysis about perception of concurrent engineering and lean manufacturing approaches through manufacturing industry
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2008; 26(2): 138-150
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

New approaches about manufacturing systems, such as concurrent engineering and lean manufacturing
technologies, provides certain competitive advantage like less manufacturing costs and short delivery period.
In this study, awareness and perception about concurrent engineering and lean manufacturing are investigated
through survey. These survey outcomes are examined statistically; both results of approaches are compared
and findings are interpreted.


Eş zamanlı mühendislik ve yalın üretim anlayışlarının imalat sektörü açısından algılanmasına yönelik istatistiksel bir analiz
1Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Büyükçekmece-İSTANBUL
2Kastamonu Entegre A.Ş., KASTAMONU
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2008; 2(26): 138-150

İmalat işletmelerinde son yıllarda uygulanmaya başlanan eş zamanlı mühendislik ve yalın üretim gibi yeni yaklaşımlar, imalat maliyetlerini azaltmasının yanında mamul teslim süresinin kısalığı gibi önemli rekabet avantajlarının elde edilmesine imkan vermiştir. Bu çalışmada, eş zamanlı mühendislik ve yalın üretim anlayışlarının imalat işletmelerinde bilinirliliğine ve algılanmasına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Yapılan anketlerin sonuçlarından elde edilen veriler istatistiksel olarak incelenmiş, her iki anlayış için varılan sonuçlar karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.