ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The effect of polyethyleneglycol methacraylatevinylsulfonic acid graft copolymers on calcium oxalate crystallization
1
Sigma J Eng Nat Sci 2008; 26(2): 151-161
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The control of crystal growth and morphology of crystal is considerable importance in industrial crystallization and biomineralization. The formation of scales that is caused by calcium salt which has low solubility in heat exchanger or cooling tower process is lead to serious problems such as pollution, decreasing of heat transfer. In this study, the effects of polymeric additives on the crystallization of calcium oxalate
monohydarate have been investigated in aqueous solutions. Vinylsulfonic acid homopolymer and polyethyleneglycol methacrylate-co-vinylsulfonic acid graft copolymers, having different number of sulfonic acid group, have been used as additives. The effect of polymers on the rate of precipitation of calcium oxalate has been determined by recording the decrease of solution conductivity as a function of time. The polymer architecture and acid contents of the polymers were found to be important parameters in inhibition of calcium
oxalate crystallization.


Kalsiyum oksalat kristalizasyonuna polietilenglikol metakrilatvinilsülfonik asit aşı kopolimerinin etkisi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2008; 2(26): 151-161

Kristal büyümesinin kontrolü ve kristal şeklinin değişmesi endüstriyel kristalizasyonda ve biyomineralizasyonda önemli yer tutar. Çözünürlüğü az olan kalsiyum tuzlarının ısı değiştirici, soğutma kulesi gibi cihazlarda neden oldukları kabuk oluşumu, kirlilik, ısı transferinin düşmesi gibi ciddi sorunlara sebep
olmaktadır. Bu çalışmada sulu çözeltideki kalsiyum oksalat monohidrat kristal büyümesine polimerik katkı
maddelerinin etkileri incelenmiştir. Katkı maddesi olarak vinilsülfonik asit içeriği farklı polietilenglikol metakrilat–vinilsülfonik asit aşı kopolimerleri ve vinilsülfonik asit homopolimeri kullanılmıştır. Polimerlerin kalsiyum oksalat kristalinin büyüme hızına etkisi çözelti iletkenliğinin zamanla değişimi ile belirlenmiştir. Kalsiyum oksalat kristal büyümesini önlemede, polimer yapısının ve polimer içeriğinin etkili parametreler olduğu gözlenmiştir.