ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
On a boundary value problem with matrix coefficient which has spectral parameter in boundary condition
1
Sigma J Eng Nat Sci 2008; 26(3): 175-190
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this paper following boundary value problem is considered.
− y'' + Q(x) y = λR(x) y , a < x < b
( ) '( ) ( )
( ) 0
1 2
'
y b y b y b
y x
β − β = λα
=
Here Q(x),R(x) is n × n self-adjoint matrix functions, R(x) is positive matrix , 1 2 α ,β ,β are
constants satisfy some conditions and λ is a spectral parameter.The spectrum of considered boundary value
problem is investigated and the expansion formulas according to eigenvalues are obtained.


Sınır koşulunda spektral parametre bulunan matris katsayılı sınır değer problemi üzerine
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metaluji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2008; 3(26): 175-190

Bu çalışmada aşağıdaki sınır değer problemi ele alınmıştır.
− y'' + Q(x) y = λR(x) y , a < x < b
( ) '( ) ( )
( ) 0
1 2
'
y b y b y b
y x
β − β = λα
=
Burada Q(x),R(x) n × n boyutlu kendine eş matrisler, R(x) pozitif matris 1 2 α ,β ,β bazı
koşulları sağlayan sabit sayılar,λ spektral parametredir. Ele alınan sınır değer probleminin spektrumu
incelenmiş, özfonksiyonlara göre açılım formülleri elde edilmiştir.