ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Determination of optimum insulation thickness by using heating and cooling degree-day values
1
Sigma J Eng Nat Sci 2008; 26(3): 191-197
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, optimum thickness of insulation applying to external walls was determined by considering heating and cooling degree day values. Calculations were done for Adana, Elazığ, Erzurum, İstanbul ve İzmir cities. In this case, optimum insulation thickness, energy saving and pay back period was calculated by applying Extruded polystyrene as insulation material on the external walls. As result, it was showed that
optimum insulation thicknesses vary between 0.04 and 0.084 m, energy savings between 21.94 and 97.12 YTL/m2, and payback periods between 1.45 and 2.05 years to the city investigated


Isıtma ve soğutma derece-gün değerlerini kullanarak optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi
1Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2008; 3(26): 191-197

Bu çalışmada, dış duvarlara uygulanan yalıtımın optimum kalınlığı ısıtma ve soğutma derece gün değerleri
birlikte ele alınarak belirlenmiştir. Hesaplamalar Adana, Elazığ, Erzurum, İstanbul ve İzmir illeri için yapılmıştır. Bu durumda dış duvarlara Ekstrüde polistren yalıtımı uygulanarak, artan yalıtım kalınlıklarına göre optimum yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu ve geri ödeme süresi hesaplanmıştır. Sonuç olarak, incelenen
illere göre optimum yalıtım kalınlığının 0.04 ile 0.084 m arasında değiştiği, yıllık tasarrufun 21.94 ile 97.12
YTL/m2 arasında değiştiği ve geri ödeme süresinin ise 1.45 ile 2.05 yıl arasında değiştiği görülmüştür.