ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Estimation of Turkish road transport emissions and emission reduction scenarios
1
Sigma J Eng Nat Sci 2008; 26(3): 198-205
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Turkish road transport emissions and fuel consumption originated from passenger cars were calculated for the
year 2006 by using COPERT III simulation program. By taking these results as a baseline, some strategies were created to reduce fuel consumption and emissions. Strategies like; fleet renewal, faster urban traffic and prefering small engines have favourable effects on fuel consumption and exhaust emissions. While making arrengements about transport, energy and emission strategies these kinds of data should be considered for more effective results.


Türkiye kara yollarında oluşan emisyon miktarının belirlenmesi ve emisyon azaltım senaryoları
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2008; 3(26): 198-205

Ulaşım sektöründe tüketilen yakıt miktarının ve bu sektör tarafından üretilen egzoz emisyonu değerlerinin
belirlenmesi gerekli planlama ve düzenlemelerin doğru bir şekilde yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır.
COPERT III simülasyon programı ile Türkiye kara yollarındaki otomobil kullanımından kaynaklanan emisyon salınımları ve yakıt tüketim değerleri 2006 yılı verilerine göre hesaplanmıştır. Bu sonuçlar temel alınarak geliştirilen bazı stratejilerin uygulanması durumunda sağlanacak değişimler ortaya konulmuştur. Otomobil filosunun yenilenmesi, şehir içi ulaşım hızının arttırılması ve küçük motor hacimli araçların tercih
edilmesi durumunda yakıt tüketiminde azalma ve emisyon değerlerinde iyileşmeler sağlanabileceği görülmüştür.