ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Aplication of internet in the SCADA system
1Electrical Engineering Department, Azarbaijan University of Tarbiat Moallem, Tabriz, IRAN
2Institute of Energy, Istanbul Technical University, Maslak, ISTANBUL
3Electrical Engineering Department, University of Tabriz, Tabriz, IRAN
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(1): 23-29
Full Text PDF

Abstract

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system employ a wide range of computer and communication technologies. Advances in the technologies have helped in improving the effectiveness of SCADA. One such recent technological development is Internet and the World Wide Web. The operational and commercial needs of the power industry require information systems to not only perform traditional functions but also support many of the new functions, specifically to meet the needs of competition with deregulation. The rapid developments of the Internet and distributed computing have opened the door for feasible and cost-effective solutions. This paper describes and demonstrates a unique Internet-based application in a substation automation that is implementing based on the existing control system, SCADA system and information technologies (IT).


SCADA sistemindeki internet uygulaması
1
2
3
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 1(23): 23-29

Denetim ve veri elde etme (SCADA) sistemi bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde geniş çapta kullanılmaktadır. Teknolojik ilerlemeler SCADA'nın etkinliğinin artmasına yardım etmiştir. Bu teknolojik ilerlemelerden birisi internette ve dünya çapındaki ağda olmuştur. Güç endüstrisindeki işletimsel ve ticari ihtiyaçlar sadece geleneksel fonksiyonları değil aynı zamanda pek çok yeni destek fonksiyonunda, özellikle rekabetin gerektirdiği düzenlemelerle karşılmasında, danışma sistemini gerektirmektedir. Dağılım hesapları ve internetteki hızlı gelişmeler mümkün ve etkili maliyet çözümlerindeki kapıyı açmıştır. Bu makale, SCADA sistem ve bilgilendirme teknolojileri (IT) olarak uygulanan mevcut kontrol sistemine dayalı, başka bir otomasyon yerine kullanımda eşsiz bir internet tabanlı uygulamayı tanımlamakta ve göstermektedir.