ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A new approach based on hopfield neural network to economic load dispatch
1Electrical Engineering Department, Azarbaijan University of Tarbiat Moallem, Tabriz, IRAN
2Institute of Energy, Istanbul Technical University, Ayazağa Kampüsü,Maslak, ISTANBUL
3Electrical Engineering Department, University of Tabriz, Tabriz, IRAN
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(1): 45-52
Full Text PDF

Abstract

The Economic Load Dispatch (ELD) problem is how to real power output of each controlled generating unit in an area is selected to meet a given load and to minimize the total operating cost in the area. This is one of the important problems in a power system. The Hopfield Neural Network (HNN) has a good capability to solve optimization problems. Recently, the economic load dispatch problem solved by using the Hopfield neural network approach and good result has obtained. This paper presents a new approach for solving ELD problem considering the returning cost using HNN model. In this approach two energy functions are introduced. The first energy function consist of mismatch power, total fuel cost and transmission line losses. Each term of this function is multiplied by a weighting factor which represents the relative importance of those terms. The other energy function composed of total fuel cost and losses power cost. Our purpose is to minimize these two function and the results shows that solving ELD problem with this approach yield more saving cost.


Ekonomik yük raporunda hopfıeld sinir ağına dayalı yeni bir yaklaşım
1
2
3
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 1(23): 45-52

Ekonomik yük raporu (ELD) problemi bu alandaki toplam en düşük işletim maliyeti ve verilen bir yük ile karşıldığında bir alanda kontrol edilen her bir üretim biriminin gerçek güç çıkışıdır. Bu güç sistemindeki önemli bir problemdir. Hopfield sinir ağı (HNN) en iyi kullanım problemlerinin çözümünde iyi bir kapasiteye sahiptir. Son zamanlardaki ekonomik yük raporu problemi Hopfield sinir ağı yaklaşımı kullanılarak çözülmüş ve iyi sonuç elde edilmiştir. Bu makale, HNN modeli kullanılarak geriletilen maliyet göz önüne alınarak ELD probleminin çözümünde yeni bir yaklaşımı arz etmektedir. Bu yaklaşımda iki enerji fonsiyonu arz edilmektedir. İlk enerji fonksiyonu, toplam yakıt maliyeti ve taşıma hattı kayıbı olan, mismatch gücünden ibarettir. Bu fonksiyonun her bir terimi bu terimlerin birbirine göre önemini arz eden bir faktörle çarpılır. Öteki enerji fonksiyonu toplam yakıt maliyetinden ve güç maliyeti kayıbından ibarettir. Amacımız bu iki fonksiyonu minimize etmektir ve sonuçlar maliyetin daha çok korunduğu bu yaklaşım verimiyle ELD probleminin çözüldüğünü göstermiştir.