ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The experimental study on repearing of damaged reinforced concrete beams
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(1): 83-95
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Reinforced concrete beams are damaged because of many reansons. Repeairing and reinforcing the beams have had significant importance lately. To point out this matter, the act of repaired beams is researched in this study. The experimantal research is done on 6 reference beams and 6 cracked beams with its bottom U shaped reinforcements and by adding steel ropes to carrying points. Evaluating behaviour and resistance of repaired beam models; strength, rigidity, continunity and energy absorbing capacity have been compared.


Hasarlı betonarme kirişlerin onarımı üzerine deneysel bir çalışma
1Gazi Üniversitesi, Kırşehir Meslek Yüksek Okulu, KIRŞEHİR
2Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 1(23): 83-95

Betonarme kirişler çeşitli nedenlerle hasara uğrarlar. Hasarlı kirişlerin onarımı veya güçlendirilmesi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Konuya açıklık getirmek için yapılan bu çalışmada onarılan kiriş davranışları araştırılmıştır. Deneysel çalışma altısı referans, altısı üzerinde de alttan U şeklinde etriyeler sarılarak çekme donatısı ilave edilip montolanan 12 kiriş üzerinde yapılmıştır. Onarılan kiriş modellerinin davranış ve dayanımları incelenerek taşıma gücü, rijitliği, sünekliği, ve enerji yutma kapasiteleri karşılaştırılmıştır.