ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The experimental study of repaired beams using 3-surfaced adhesively bonded stell plates
1
2
3
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(1): 96-107
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

There are a lot of methods used repairing and/or strengthening of damaged beams. Usually, these methods are jacketing, repairing with FRP and steel plates. In this study, it has been studied on 9 beams which repaired adhesively bonded steel plates, 6 of them are referance and 3 of them tension zone. The damaged and referance beams compared experimantally. Behaviour and strength of repaired and referance beams are compared under vertical loading.


Üç yüzeyinden epoksili çelik levhalarla onarılmış kirişlerin deneysel olarak incelenmesi
1Gazi Üniversitesi, Kırşehir Meslek Yüksek Okulu, KIRŞEHİR
2Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, ANKARA
3Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 1(23): 96-107

Hasarlı kirişlerin onarımı ve/veya güçlendirilmesinde bir çok yöntem uygulanmaktadır. Genellikle kullanılan yöntemler ilave donatı ve betonla yeni beton katmanı oluşturma (mantolama), karbon lifi ile onarım ve çelik levhalarla onarımdır. Bu çalışmada, altısı referans ve üçü de çekme bölgesinde çelik levha takviye edilerek onarılan dokuz adet kiriş üzerinde çalışma yapılmış, hasarlı ve referans kirişler deneysel olarak incelenerek karşılaştırmaları yapılmıştır. Tüm numuneler düşey yüklemeye tabi tutulmuş; davranış ve dayanımları karşılaştırılmıştır.