ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Unit electricity production analysis of gas turbines on part load
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(1): 123-132
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Gas turbine systems are one of the most preferred systems in the distributed power production. The most used gas turbines are simple one shaft gas turbines because these type gas turbines are simple and have low investment costs. In this study, unit electricity production costs on the part load of the simple gas turbines producing 5 MW power, which have different design parameters, have been computed. Levelized cost method has been used in the cost calculation. Furthermore, the parameters effects on unit electricity production costs have been investigated. As a conclusion, it has been demonstrated that unit electricity production costs on the part and full load for a certain power have been a decisive factor in the selecting power production plant.


Gaz türbinlerinin kısmi yüklerdeki birim elektrik üretim maliyetinin analizi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 1(23): 123-132

Dağıtılmış güç üretiminde en çok tercih edilen sistemlerden biri gaz türbinli sistemlerdir. Gaz türbinleri içinde en çok kullanılanı basit tek şaftlı gaz türbinleridir. Bunun nedeni ise basit ve yatırım masraflarının düşük olmasıdır. Bu çalışmada, farklı dizayn parametrelerine sahip 5 MW güç üreten basit gaz türbinlerinin kısmi yüklerdeki birim elektrik üretim maliyetleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda bir değere getirilmiş maliyet metodu kullanılmıştır. Ayrıca, parametrelerin birim elektrik üretim maliyetlerine etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, belirlenmiş bir güç için, kısmi ve tam yükteki birim elektrik üretim maliyetlerinin, santral seçiminde karar parametresi olarak değerlendirme gerekliliği gösterilmiştir.