ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Curvilinear asimptotics of ruled surfaces
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(1): 21-27
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this work, curvilinear asymptotic family of a ruled surface is studied and it is proved that the curvature of
curvilinear asymtotic family can not be a constant which is differing from zero. From that, the condition that a
surface to be a quadric surface is obtained.


Doğrusal yüzeylerin eğrisel asimptotikleri
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 1(22): 21-27

Bu çalışmada bir doğrusal yüzeyin eğrisel asimptotik ailesi üzerinde durulmuş ve eğrisel asimptotik ailesinin
eğriliğinin sıfırdan farklı bir sabit olamayacağı ispatlanmıştır. Ayrıca bulunan eğrilik bağıntısından bir
yüzeyin kuvadrik olma koşulları elde edilmiştir.