ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Using rtk gps system in the polygon surveying
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(1): 55-63
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Firstly, GPS was used for military purpose, now is used to surveying concepts. Today GPS is used to
surveying and observations on surveying engineering. Until firstly GPS is one of the new useful methods
RTK GPS is enlarged the GPS techniques, for example surveying detail points and stake – out points.


Rtk gps sisteminin poligon ölçmelerinde kullanımı
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 1(22): 55-63

Önceleri askeri amaçlar için tasarlanmış olsa da sağladığı avantajlardan her alanda yararlanılmak istenen GPS
haritacılığın da vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Bugün dünyanın her yerinde, bir çok faklı alanda kullanılan
GPS, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde de ölçme ve navigasyon uygulamalarında başarıyla kullanılmaktadır. İlk kullanılmaya başlandığından beri bir çok gelişme gösteren GPS teknolojisinin en son keşiflerinden biri de RTK (Real Time Kinematic) konumlama tekniğidir. RTK, GPS’ in yalnızca poligon ve nirengi noktalarının ölçümüyle sınırlanmış çalışma alanını genişleterek ölçme endüstrisinde bir devrim
yaratmıştır.