ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Dry deposition flux measurement of atmospheric particulate matters: application of Bergerhoff method
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(1): 64-72
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, dry deposition samples were collected from the Uludag University Campus which is located in a semi-rural area. Dry deposition fluxes of particulate matter were determined by applying the Bergerhoff Method which is suggested by the Turkish Air Quality Prevention Regulation (TAQPR). The flux values ranged between about 300 and 7860 mg/m2-d for 17 samples. Average of the fluxes seen during the day (3078± 2412 mg/m2-d) was about 6 times higher than the ones measured during the night (524 ± 149 mg/m2-d). The measured dry deposition flux values were compared with the ones cited in literature.


Atmosferik partikül maddelerin kuru çökelme akılarının ölçümü: Bergerhoff metodunun uygulanması
1Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Görükle-BURSA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 1(22): 64-72

Bu çalışma kapsamında Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde kuru çökelme örnekleri toplanmıştır. Partikül
maddelerin kuru çökelme akıları, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde (HKKY) tavsiye edilen Bergerhoff metodu kullanılarak belirlenmiştir. Yarı kırsal bir alan olan Kampüs’teki akı değerleri 17 örnek için ~300 ile 7860 mg/m2-gün arasında değişmiştir. Gündüz ölçülen akı değerleri ortalamasının (3078 ± 2412
mg/m2-gün), gece ölçülenlerinden (524 ± 149 mg/m2-gün) yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Ölçülen kuru çökelme akıları literatür değerleri ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.