ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
On the generalization of cartesian product of fuzzy subgroups and ideals
1Department of Mathematics, Faculty of Arts and Science, Yildiz Technical University, Davutpaşa-ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(1): 95-100
Full Text PDF

Abstract

In this work I generalize Malik and Mordeson’s paper [3]. I analysis the cartesian product of fuzzy subgroups (ideals) of two groups (two commutative rings Rings which have not necessarily identity element). That is; if m and s are fuzzy subgroups (ideals) of 1 2 G and G ( 1 2 R and R ) respectively then m´s is a fuzzy subgroup (ideal) of 1 2 G ´ G ( 1 2 R ´R ). Conversely the opposite direction of the above statements is studied. We generalize the above statements for n different Groups (Rings).


Bulanık alt grupların ve ideallerin kartezyen çarpımlarının genelleştirilmesi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 1(22): 95-100

Bu çalışmada Malik ve Mordeson’un makalesi genelleştirildi. Yani farklı grupların (halkaların) bulanık alt gruplarının (bulanık ideallerinin) kartezyen çarpımları incelendi. G1 ve G2 boştan farklı iki grup olmak üzere eğer 1 2 m ve m 1 2 G ve G ( 1 2 R ve R birimli olmak zorunda olmayan değişmeli iki halka olmak
üzere) nin bulanık alt grupları(bulanık idealleri) ise kartezyen çarpımları 1 2 m ´ m da 1 2 G ´ G ( 1 2 R ´R )'nin bulanık alt grubudur (bulanık idealidir). Yukarıdaki ifadesinin ters yönleri de çalışılmıştır. Bu ifadeleri n farklı grup (halka) için de genelleştirilmiştir.