ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A study on the comparison of etial-160 al-si alloy castings produced by full mold and replicast cs methods
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(1): 101-108
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Full Mold and Replicast CS casting methods have been used widely in producing aluminum, cast iron, bronze and steel castings. The most popular use of the Full Mold method places the refractory coated foam pattern in compacted unbonded sand and the the foam replaced by the liquid metal during pouring. In the full mold casting method, the carbon pickup, lap and fold defects can create an obstacle for the successful commercial applications. Therefore, other methods to allow foam patterns in casting production required. The alternative methods are the elimination of the foam pattern before pouring. In the Replicast CS method, foam patterns are
covered with several layers of ceramic coating and then ceramic shell can be fired in order to eliminate the
foam pattern from casting cavity. The ceramic shells are backed by compacted unbonded sand and pouring
can be done. In this study, casting experiments of ETIAL 160 Al- Si alloy have been made by using Full mold and Replicast CS methods.


Dolu kalıp ve replicast cs yöntemleri ile dökümün etial- 160 al-si alaşımı için karşılaştırılması
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 1(22): 101-108

Dolu kalıp ve Replicast CS döküm yöntemleri alüminyum, dökme demir, bronz ve çelik dökümlerin yapımında yayGIgın olarak kullanılmaktadır. Dolu kalıba döküm yönteminin en çok tercih edilen kullanımında refrakter kaplı köpük model bağlayıcı içermeyen kuma yerleştirilerek, sıkıştırılmakta bundan sonra ise döküm esnasında köpük sıvı metal ile yer değiştirmektedir. Dolu kalıba döküm yöntemindeki,
karbon alma ve katmer hataları başarılı ticari uygulmalar için engel yaratabilmektedir. Alternatif yöntemeler köpük modellin dökümden önce ortadan kaldırılmasıdır. Replicast CS yönteminde, köpük modeller seramiğin çok sayıda tabakası ile kaplanırlar daha sonra köpük modellin döküm boşluğundan atılması için seramik kabuk yakılır . Seramik kabuklar bağlayıcısız kumla sıkıştırılarak desteklenir ve döküm yapılabilir. Bu çalışmada ETIAL-160 Al-Si alaşımının döküm deneyleri dolu kalıba ve Replicast CS yöntemleri
kullanılarak yapılmıştır.