ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The assessment of the effects of pressure and application period in squeeze cast prototyped etial-160 al-si alloy bomb bodies
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(1): 109-116
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Metal forming processes of commercial importance employ either fully solid metals or liquid metals. The use of metal casting processes offers opportunities to improve the products qualities. In this study, producing of prototyped bomb body from Al-Si alloy by squeeze casting method has been investaged. For applying the squeeze casting process exactly, the variations of squeeze casting processes have been determined by this experimental study.


Sıkıştırmalı döküm yöntemi kullanılarak etial-160 al-si alaşımından bomba gövdesi prototipinin üretilmesinde kalıp basıncının ve basınç uygulama süresinin incelenmesi
1Oyak Renault, Nilüfer-BURSA
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 1(22): 109-116

Ticari önemi olan metal şekillendirme işlemleri ya tamamen sıvı metallerin ya da tamamen katı metallerin kullanıldığı işlemlerdir. Metal döküm yöntemlerinin kullanımı ürünlerin kalitelerinin geliştirilmesi imkanı sunmaktadır. Yöntemin tam olarak uygulanabilmesi için sıkıştırmalı döküm ve yarı-katı metal dökümü işlemlerinin değişkenlerinin tam olarak belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada Al-Si alşımında sıkıştırmalı döküm yöntemi ile prototip bomba gövdesi üretimi incelenmiştir. Bu deneysel çalışma ile sıkıştırmalı döküm
yöntemin tam olarak uygulanabilmesi için sıkıştırmalı döküm değişkenlerinin tam olarak belirlenmiştir.