ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The stringer-panel model and strut-and-tie model in the analysis of structural members
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(1): 139-150
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the stringer panel model which lies between linear finite element method and the strut-and-tie method and the strut-and-tie method is introduced and comparisons about these methods were made. This method can be explained in this manner: “Tension reinforcement consists of one or more concentrated tension bands near the surfaces of the member, and distributed reinforcement consists of reinforcement which is orthogonally oriented on the plate.” In this model, the concrete block which contains tension reinforcement is
called the stringer, the plate which contains distributed reinforcement is called the panel. This approximation
takes into account equilibrium and compatibility conditions for deformations.


Yapı elemanlarının analizinde şerit-levha ve kafes sistem benzeşimi modeli
1Selçuk Üniversitesi,Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kampus-KONYA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 1(22): 139-150

Bu çalışmada, doğrusal sonlu elemanlar yöntemi ile kafes sistem benzeşimi (strut-and-tie) yöntemi arasında
yer alan şerit-levha yöntemi ağırlıklı olarak, kafes sistem benzeşimi yöntemi özet olarak tanıtılmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu yöntem şöyle açıklanabilir: “Çekme donatısı elemanın kenarları civarındaki bir veya daha fazla yoğunlaşmış çekme şeridinden; dağıtma donatısı ise, plak üzerinde ortogonal yönde yerleştirilmiş donatıdan ibarettir.” Bu modelde, çekme donatısını içine alan beton blok, şerit olarak; dağıtma donatısını içeren plak ise, levha olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşım, denge ve şekil değiştirmeler için uygunluk şartlarını dikkate almaktadır.