ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Boron-based fuel cells and batteries
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(2): 40-45
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Ülkemiz bor minerali yönünden dünyada en zengin rezerve sahiptir. Önümüzdeki on yıllarda en önemli alternatif enerji kaynağı olacağı ileri sürülen yakıt hücreleri hidrojen enerjisinin elde edildiği sistemlerdir. Sodyum borhidrürden saf hidrojen elde etme prensibine göre çalışan bir yakıt hücresi ve sodyum borhidrür yanında başka bor bileşiklerini içeren bataryalardan enerji üretildiği bildirilmektedir. Bu bataryaların Amerika
Birleşik Devletleri ve Kanada’da bazı prototip küçük aletlerde kullanıldığı haberleri de yayınlanmaktadır. Bor bileşiklerinden elde edilen enerji diğer klasik bataryalara göre daha yüksek olup, çevresel etkilerinin de düşük olduğu görülmektedir.


Bor esaslı yakıt hücresi ve bataryalar
1İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Avcılar-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 2(22): 40-45

Turkey comprises the richest reserve of boron minerals in the world. Nowadays some news appeared about energy production from various boron compounds. The system that produced hydrogen energy is called fuel cell and it is claimed that fuel cells will be a most important alternative energy source in the future. It is reported that energy is produced from a fuel cell in which sodium borohydride is used as a pure hydrogen source and from batteries including sodium borohydride and some boron compounds. The news was
published that these boron-based batteries are used in some prototype devices in USA and Canada. Energy
obtained from boron-based batteries is higher than those from the classical batteries and its negative environmental effect is lower than the others.