ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Corn, rice and wheat starch hydrolysis by using various alpha-amylase enzymes at temperature 40oc
1Yıldız Technical University, Department of Chemical Engineering, Davutpaşa-/ISTANBUL Geliş/Received:
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(2): 55-67
Full Text PDF

Abstract

The work reported here investigates the effects of various alpha-amylase enzymes on the hydrolysis of corn,
rice and wheat starch at temperature 40OC. Three commercial alpha-amylase enzymes which are produced from Bacillus species, Aspergillus oryzae and Bacillus licheniformis (obtained from Sigma Company, Product Code: A6814, A6211 and A3403, respectively) were used for the starch hydrolysis experiments. For each starch hydrolysis process, the residual starch concentration and the residual alpha-amylase enzyme activity (%) were investigated depending on the processing time in a stirred batch reactor. Then, the mathematical
models are derived by using the experimental data of residual concentration for each starch used. Some inactivation models were tested for understanding the relation between the temperature and enzyme stability during hydrolysis process for each enzyme used.


40oc sıcaklıkta mısır, pirinç ve buğday nişastalarının çeşitli alfa-amilaz enzimleri kullanılarak hidrolizi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 2(22): 55-67

Bu çalışmada; 40OC sıcaklıkta mısır, pirinç ve buğday nişastalarının çeşitli alfa-amilaz enzimleri kullanılarak
hidrolizleri incelenmiştir. Nişasta hidroliz deneyleri için kullanılan üç ticari alfa-amilaz enzimleri sırası ile Bacillus species, Aspergillus oryzae and Bacillus licheniformis mikroorganizmalarından üretilmiş olup, Sigma şirketinden temin edilmiştir (Ürün Kodları sırası ile: A6814, A6211 and A3403). Herbir nişasta hidroliz prosesi için, karıştırmalı kesikli bir reaktörde, kalan nişasta konsantrasyonu ve alfa-amilaz enzim aktivitesi (%) zamanın bir fonksiyonu olarak incelenmiştir. Daha sonra, herbir nişasta için kalan nişasta konsantrasyon değerlerine uyan matematiksel ifadeler geliştirilmiştir. Ayrıca, nişasta hidrolizi prosesinde kullanılan herbir enzim için, enzim stabilitesi ve proses zamanı arasındaki bağıntıyı incelemek üzere literatürde var olan bazı inaktivasyon modelleri test edilmiştir.