ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Application of boundary element and finite element methods to the thick walled cylindrical pipes
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(2): 74-81
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Numerical methods are extensively used to solve engineering problems adequately. Due to the developments in computer technology, commercial software enables to use numerical methods impressively. In this study boundary elements and finite elements, widely used numerical methods in engineering, are studied. The modeling steps and the application procedures of both methods to pressurized thick-walled cylindrical pipes are examined and results are compared.


Kalın cidarlı borulara sınır eleman ve sonlu eleman metodlarının uygulanması
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gümüşsuyu-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 2(22): 74-81

Mühendislik problemlerinin tatminkar olarak çözülmesinde sayısal metotlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak geliştirilen paket programlar sayısal metotların etkin kullanımını sağlamaktadır. Bu çalışmada yaygın kullanılan sayısal metotlardan sınır elemanlar ve sonlu elemanlar metotları ele alınmıştır. Her iki metodun modelleme adımları ve içten basınçlandırılmış kalın
cidarlı boru problemine uygulanması ele alınmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.