ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Control of vehicle suspension system with self tuning fuzzy logic
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(2): 82-91
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

There are two main functions for a suspension system in a ground vehicle. The primary function is to isolate the car body and the passengers from shocks and vibrations caused by irregularities of the road surface. The second function is to maintain a contact between road surface and the tyres to provide good vehicle handling and safety. In this study, for implementing the functions above of vehicle suspension, a new active suspension system, adapting and developing control gain using self tuning fuzzy logic rule base, has been developed. This proposed active suspension system does not depend on system model, but it depends on system performance. In case of traveling unsmooth road profile, body bounce, control inputs, the power consumed for control
action and frequency response of the vehicle body displacement and acceleration have been obtained. The
simulation results have been compared to those of the passive system. At the end of study performance of the controller and the improvement in the system response have been discussed considering also the ride comfort.


Taşıt süspansiyon sisteminin kendini ayarlayabilen bulanık mantık ile kontrolü
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 2(22): 82-91

İyi bir şekilde dizayn edilmiş taşıt süspansiyonlarının, yol bozukluklarından meydana gelen titreşimleri ve şokları taşıt gövdesinden ve yolculardan izole etmesi ve yüksek bir taşıt güvenliği ve kullanma performansı sağlaması için yol yüzeyi ile tekerlek arasındaki bağlantının devamını sağlaması gerekir. Bu çalışmada, taşıt süspansiyonun yukarda belirtilen temel görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için kontrolcü kazancını modelden bağımsız, sistem performansına bağlı kural tabanı ile değiştirip geliştirerek kendini ayarlayabilen
bulanık mantık kontrolcü ile yeni bir aktif taşıt süspansiyon sistemi geliştirilmiştir. Simülasyon çalışmalarıyla, farklı yol profillerinde yolculuk edilmesi durumlarındaki gövde sıçraması, kontrol girişleri, kontrol işlemi için harcanan güç, taşıtın gövde yer değişimleri ve ivmesinin cevapları elde edilerek sonuçlar pasif süspansiyon ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda ise sürüş konforunu da dikkate alan taşıt süspansiyon sistemi için
önerilen yeni kontrolcünün performansı ve sistem cevabındaki gelişme irdelenmiştir.