ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Photorefractive polymers and their applications in photonics
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(4): 1-14
Full Text PDF

Abstract

The demand for holographic recording materials has been ever increasing for the past few decades. Photorefractive materials have been studied extensively as candidate recording media. They offer high index modulation with reversible recording that make them very attractive for applications such as threedimensional holographic displays, adaptive optics, optical data storage and medical optics. Recently, organic photorefractive composites have drawn significant attention due to their high performance, compositional flexibility and low cost associated with their fabrication, presenting an alternative to traditionally studied nonlinear crystals such as LiNbO3. In this article, we describe basic concepts of holography and summarize latest developments in photorefractive polymer research. Possible applications of photorefractive polymers are also reviewed.


Fotorefraktif polimerler ve fotonikte uygulamaları
1The University of Arizona, College of Optical Sciences, Tucson-Arizona, U.S.A.
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 4(23): 1-14

Holografik teknolojiler için uygun kayıt ortamı ihtiyacında son yıllarda büyük bir artış gözlenmektedir. Muhtemel kayıt ortamı olarak fotorefraktif materyaller üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek kırıcılık indeksi modülasyonu ve geri-çevrilebilir kayıt özellikerinden dolayı fotorefraktif materyaller üçboyutlu holografik göstergeler, adaptif optik, optik data kaydı ve tıbbi optik gibi uygulamalarda oldukça ilgi çekmektedirler. Yakın geçmişte, organik fotorefraktif kompositler yüksek performans, bileşimsel esneklik ve düşük maliyet gibi özelliklerinden dolayı dikkat çekmiş, ve geleneksel olarak çalışılmış LiNbO3 gibi inorganik kristallere alternatif olma durumuna gelmişlerdir. Bu makalede temel holografi kaideleri, fotorefraktif polimerilerdeki son gelişmeleri özetlenmekte, bu materyallerin optik ve fotonik teknolojilerinde muhtemel uygulamaları tartışılmaktadır.