ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A pratical method for dynamic analysis of multistorey buildings according to continuum approximation model
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(4): 65-77
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

An approximate method, which is based on continuum approximation model, is presented for the dynamic analysis of the structures of which structural properties are uniform up to the height. In the method, which can be used for the structures having bearing system consist of shear walls, coupled shear walls and/or frames, axial deformation effect is considered in the calculations as well as bending and shear deformation. In the study, time consuming and complicated equations, used for the determination of the dynamic characteristics of multistory buildings according to the continuum calculation method, are converted to the practical tables. Thus, it is provided to obtain the results by simple steps in short time, when the procedures, which present the dynamic behavior more realistic, are achieved by hand. Dynamic analysis is made according to the Mode Superposition Method by considering first three modes. The unknown properties of the investigated structure like the period, effective participating mass, overturning moment and maximum story displacement can be easily found by using the presented tables. At the end of the paper, some numerical applications are presented in order to investigate the convergence of the method to Finite Element Method. When the results are generally evaluated, it is seen that the presented method gives adequate results in comparison with the Finite Element Displacement Method.


Çok katlı yapıların sürekli sistem hesap modeline göre dinamik analizi için pratik bir yöntem
1Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İZMİR
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 4(23): 65-77

Taşıyıcı sistem özellikleri yüksekliği boyunca değişmeyen yapıların dinamik analizi için sürekli sistem hesap modelini esas alan yaklaşık bir yöntem sunulmuştur. Dolu perde, boşluklu perde ve/veya çerçeve taşıyıcı sisteme sahip yapılar için kullanılabilen yöntemde, eğilme ve kayma şekil değiştirmeleri ile birlikte eksenel deformasyonlardan dolayı oluşabilecek tesirler de hesaplara adapte edilmiştir. Çalışmada çok katlı yapıların dinamik karakteristiklerinin sürekli sistem hesap modeline göre belirlenebilmesi için kullanılan zaman alıcı ve karmaşık bağıntılar pratik olarak kullanılabilen Çizelgeler haline dönüştürülmüştür. Böylece yapının dinamik davranışını daha gerçekçi temsil edebilen işlemlerin el ile yapılması durumunda kısa zamanda ve sade işlemlerle sonuca ulaşılması sağlanmıştır. Dinamik analiz ilk üç mod dikkate alınarak mod birleştirme yöntemi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan Çizelgeler kullanılarak incelenen yapıya ait periyot, etkin kütle, devrilme momenti ve tepe noktası yerdeğiştirmesi gibi bilinmeyenler kolaylıkla bulunabilmektedir. Çalışmanın sonunda yöntemin matris deplasman yöntemi ile uyumluluğunu göstermek amacıyla çeşitli örnek taşıyıcı sistemler üzerinde sayısal uygulamalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, sunulan prosedür ile Sonlu Elemanlar Metodu arasında yeterli düzeyde uyumun mevcut olduğu görülmüştür.