ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The effects of elastic modulus on the relative story displacement limitations
1
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(2): 190-199
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In practice, concrete compression strength is used to compute the elastic modulus of concrete. For this
calculation, various formulations are given in different codes. For a given concrete compressive strength,
elastic modulus values calculated using different equations given in the codes could vary. In the present study, upper and lower boundaries of elasticity modulus are calculated using fuzzy logic algorithm. These values are compared with the values calculated from the different codes. This comparison is realized using a sample frame and a frame-shear wall structure designed according to Turkish Earthquake Code-1997. Based on the comparative results, the effects of determining the elasticity moduli boundary on relative story displacement limitations given by Turkish Earthquake Code-1997 are investigated. Results are given in comparative figures.


Elastisite modülünün göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılmasına etkisi
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, ISPARTA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 2(25): 190-199

Uygulamada betonun elastisite modülü değerinin pratik olarak elde edilebilmesi için beton basınç
dayanımından yararlanılır. Bunun için farklı ülke yönetmeliklerinde, farklı şekilde bağıntılar kullanılmaktadır. Belirli bir beton basınç dayanımı için hesaplanan elastisite modülü değerleri yönetmeliklere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada, bulanık mantık yöntemi ile betonun elastisite modülü değerinin alabileceği alt ve üst sınır değerleri belirlenmiştir. Belirlenen bu değerler ve farklı yönetmeliklere göre hesap edilmiş olan elastisite modülü değerleri kullanılarak seçilen çerçeveli ve perdeli-çerçeveli model binaların 1997 Deprem
Yönetmeliğinde verilen göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılması kontrolüne olan etkisi incelenmiştir.
Sonuçlar grafiklerle karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.