ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Examination of fluorescence properties of imidazole and schiff base ligands derived from 1,10-phenanthroline
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(4): 99-106
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Time Resolved Emission Spectra (TRES) of newly synthesized a Schiff base and an imidazole ligands both derived from 1,10-phenantroline were obtained with PTI Time Master C71 model spectrofluorometer and were calculated their fluorescence lifetimes. Optimum solvent and concentration in which the fluorescence properties of each ligands were observed the best were determined. Ethanol, methanol, dimethylsulfoxide (DMSO) and chloroform were used as solvents. As a result of several experimenrts optimum fluorescence emissions of the ligands were obtained in DMSO and chloroform, It was found that the optimum interval of concentration was between 1.10-4 M and 1.10-5 M. The fluorometric data showed that the ligands could be used for determination of markable quantities of the ions, Ni2+, Cu2+ and Co2+.


1,10-Fenantrolinden elde edilen imidazol ve schıff bazı ligandlarının floresans özelliklerinin incelenmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Esenler, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 4(23): 99-106

Sentezlenen 1,10-fenantrolin türevi olan Schiff bazı ve imidazol ligandlarının PTI-Time Master C71 model spektroflorometre ile zaman ayrımlı emisyon spektrumları [Time Resolved Emission Spectra (TRES)] alındı ve floresans ömürleri (fluorescence lifetime) hesaplandı. Herbir ligandın floresans özelliklerinin en iyi gözlendiği çözücü ve konsantrasyon tesbit edildi. Çözücü olarak etanol, metanol, DMSO ve kloroform kullanıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ligandların optimum floresans emisyonları DMSO ve kloroformda elde edildi. En uygun konsantrasyon aralığının 1.10-4 M-1.10-5 M olduğu belirlendi. Florometrik veriler bu ligandların Ni2+, Cu2+ ve Co2+ iyonlarının eser miktarlarının tayininde kullanılabilir olduğunu göstermektedir.