ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Biogas
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(4): 121-129
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

One of the most important factors of industrilization and development is energy. Demand of energy always increases parallel to technology developing and world population increasing. The countries which are not self sufficient in terms of energy production, needs environmentally clean, continuous, independent and renewable energy sources. Biogas, containing 55-65 % methane (CH4) can supply these features.
In this study, description and formation of biogas, which is an alternative energy source, are explained.


Biyogaz
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 4(23): 121-129

Sanayileşme ve kalkınmanın temel unsurlarindan biri enerjidir. Dünya nüfüsunun artışına ve gelişen teknolojiye paralel olarak enerjiye olan talep sürekli artmaktadır. Enerji bakımından kendine yeterli olmayan ülkelerde, çevre açısından temiz, güvenli, sürekli ve yenilebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. İçinde % 55-65 oranında metan gazı (CH4) olan biyogaz, bu özellikleri sağlayabilir.
Bu çalışmada alternatif bir enerji kaynağı olan biyogazın tanımı ve oluşumu açıklanmıştır.