ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A model proposal for calculating the theoretical congestion price for private automobiles in Istanbul
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(4): 137-150
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The congestion pricing method is one of the most promising solutions that uses the existing infrastructure, respects the economical and social equity and is environment friendly. for urban transportation problems. One of the most important steps in planning of such an application is calculating the theoretical congestion price with the help of a dynamic model, correctly. In this paper a congestion price calculation model that is developed for use in Turkey, is proposed. The trip time, fuel consumption and fuel emission costs are introduced in the models as costs that vary with the speed of the traffc flow. To serve this purpose a speedflow relation is chosen and calibrated to represent the traffic conditions.


İstanbul’da özel otomobiller için bir teorik tıkanıklık fiyatı hesaplama modeli önerisi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 4(23): 137-150

Kentiçi ulaşım konusunda üretilen çözümler arasında mevcut altyapıdan en iyi şekilde yararlanarak, ekonomik ve sosyal eşitliği gözeten ve çevreci bir yaklaşım sergileyen önemli bir yaklaşım da tıkanıklık fiyatlandırması yöntemidir. Bu yöntemin planlamasında önemli aşamalardan birisi de teorik tıkanıklık fiyatının dinamik bir model yardımıyla doğru olarak hesaplanmasıdır. Bu çalışmada bu amaçla tamamen ülkemize yönelik olarak geliştirilen bir tıkanıklık fiyatı hesaplama modeli önerilmiştir. Modele yolculuk zamanı, yakıt tüketimi ve kirletici emisyonu maliyetleri ortalama trafik hızına göre değişken olarak dahil edilmiştir. Bu amaçla bir hız akım bağıntısı seçilerek trafik koşullarını temsil edecek şekilde kalibre edilmiştir.