ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Fuzzy optimum design of plane truss structures
1Akdeniz University, Civil Engineering Department, Topcular, ANTALYA
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(4): 151-159
Full Text PDF

Abstract

The main objective of structural engineers through out design history has been to obtain the optimum structure under the prescribed design conditions which can not only withstand external loads safely but also achieve an economic solution. The paper focuses on the use of the fuzzy set theory to optimum design of plane truss structures. The approach is illustrated on planar truss optimization problems and the results are discussed.


Düzlem kafes yapıların fuzzy optimum dizaynı
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 4(23): 151-159

Dizayn süresince yapı mühendisinin esas amacı, önceden tanımlanmış dizayn koşulları altında hem dış yüklere karşı dayanıma sahip ve hemde ekonomik bir optimum yapı elde etmektir. Bu çalışma, düzlem kafes sistemlerin optimum dizaynlarının fuzzy küme teorisi ile elde edilmesi ile ilgilidir. Yaklaşım, düzlem kafes yapıların optimizasyonu ile ilgili örnekler ile açıklanmış ve sonuçlar tartışılmıştır.