ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Integrated modelling the performance evaluation process with fuzzy AHP
1
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(3): 268-282
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The changes in the philosophy of management in parallel to the developing technology have changed the point of view of organizations to human resources and resulted in significant differences in the content of
human resources management. One of the topics which became more important in parallel to this change is the evaluation of the employer performances objectively. An objective performance evaluation is possible only if universally accepted scientific methods are used in the evaluation process. In this study, a model is offered for performance evaluation with Fuzzy Analytical Hierarchy Process Method (FAHP). Proposed model is used for an organization and application of the model is showed at this application.


Performans değerlendirme sürecinin bulanık AHP ile bütünleşik modellenmesi
1Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Maltepe-ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 3(25): 268-282

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen yönetim anlayışı, örgütlerin insan kaynaklarına bakış açısını
değiştirmiş ve insan kaynakları yönetiminin içeriğinde önemli farklılıklara neden olmuştur. Bu değişime
paralel olarak önem kazanan konulardan biri de çalışan performanslarının objektif bir şekilde değerlendirilmesidir. Objektif bir performans değerlendirme, değerlendirme sürecinde evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel yöntemlerin kullanılması ile mümkündür. Bu çalışmada performans değerlendirme süreci Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemi ile modellenmiş ve bu süreç için bir model önerilmiştir. Önerilen model bir işletmede uygulanmış ve bu uygulama üzerinde modelin kullanımı gösterilmiştir.