ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An investigation on the comparison of the compressive Srength of corner joints of window which were prepared Using first class yellow pine wood grew at the Central Anatolia
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(3): 283-296
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study 10 number of tree different, type of corner joints were prepared by first class yellow fir wood.
First type of corner joint is grooved, the other type is 3 toothed, and the last type is 4 toothed. For gluing of
samples Polivinilasetat glue was used. Compressive strength tests were performed on these samples.
As a result, samples having the highest compressive strength are groove type joint, then 3 toothed joint finally 3 toothed joint. Compressive strength’s values for grooved, 3 toothed and 4 toothed joints are measured as 1,74 kg/cm2, 0,89 kg/cm2, and 0,80 kg/cm2, respectively.


İç anadolu bölgesinde yetişmiş birinci sınıf sari çam kerestesi ile yapılan pencere köşe birleşimine ait basınç dayanımlarının karşılaştırılması üzerine araştırma
1Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Maltepe-ANKARA
2Gazi Üniversitesi, Kırşehir Meslek Yüksek Okulu, KIRŞEHİR
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 3(25): 283-296

Bu çalışmada ;1. Sınıf sarıçam kerestesinden kertme tipi köşe birleştirme, üç dişli ve dört dişli geçme tipi köşe birleştirme şekillerinden her birinden 10’ar adet hazırlanmıştır. Numunelerin yapıştırılmasında polivinilasetat (PVA) yapıştırıcısı kullanılmıştır. Numuneler üzerinde basınç mukavemeti deneyi yapılmıştır. Yapılan deney sonucunda aşağıdaki sonuç bulunmuştur. Birleşim yönünden en iyi basınç mukavemeti sırası ile kertme geçme tipi köşe birleştirme, üç dişli geçme tipi köşe birleştirme ve dört dişli geçme tipi köşe birleştirme olarak belirlenmiştir. Birleştirme şekillerinde basınç mukavemeti ortalama değerleri içerisinde en iyi değeri kertme geçme birleşimi 1,74 kg/cm2, üç dişli geçme birleşimi 0,89 kg/cm2 ve dört dişli geme birleşimi 0,80 kg/cm2 vermiştir.