ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Modeling and stress analysis of crane cross-piece under distributed load on semi-circular pattern
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(3): 297-305
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Cross-pieces are used to retaining the hooks and to support the hoisting sheaves in hoisting blocks of cranes. The shape of cross-pieces are varied with respect to the crain hoisting capacity.The optimisation of crosspieces with appropriate selection of shape and material enables the increase of value of loading capacity. In this study, the application of distributed uniform load on semi-circular pattern of cross-pieces, which are used as a materials handling equipment, is presented. Both finite element method and exact method as an application of resultant of distributed uniform load on semi-circular pattern on cross-pieces are investigated. An illustrative example is given to compare the stress results obtained by finite element and exact methods.


Yarim daire yayılı yük altındaki kren traversinin modellenmesi ve gerilme analizi
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gümüşsuyu-İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Avcılar-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 3(25): 297-305

Kren traversleri, kren kanca bloklarında kancaların tespitinde ve halat makaralarının yataklanmasında
kullanılmaktadır. Traversin yapısı kren kaldırma kapasitesine göre değişmektedir. Traversin şeklinin ve
malzemesinin uygun bir şekilde seçimi ile minimum ölçüde bir elemanın meydana getirilmesi, kaldırılan
faydalı yükün büyüklüğünün arttırılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, yarım daire üzerinde düzgün yayılı yükün, kaldırma makinaları elemanı olarak kullanılan kren traversine uygulanabileceği gösterilmiştir. Yarım daire üzerinde yayılı yüklerin bileşkesinin traverse uygulandığı kesin hesap metodu ve sonlu elemanlar metodu incelenmiştir. Sonlu eleman metodu ve kesin hesap metotlarında elde edilen gerilme değerlerinin karşılaştırılması için açıklayıcı bir örnek verilmiştir.