ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Shaphiro-Wilk tests for normality
1
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(4): 306-328
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The normality assumption has been at the core of a majority of standard statistical procedures and it is
important to be able to test this assumption. Therefore testing normality has attracted broad interest of
statisticians for decades. Among many procedures used to test this assumption one of the most well-known test is the Kolmogorov-Smirrnov test for univariate normal distributions. But interest in this topic was accelerated by the Shaphiro-Wilk test of normality. Due to the fact that the Turkish statistical literature is lacking from these tests the main interest of this paper to introduce these tests in question.


Tek değişkenli dağılımlar için Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors ve Shaphiro-wilk normallik testleri
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 4(25): 306-328

Normal dağılım varsayımı çoğu zaman İstatistik işlemleri için kolaylaştırıcı bir işlev yapmaktadır. İstatistik, özellikle Tümevarım İstatistik için bu denli önemli olmasına rağmen tüm Türkçe yazında Normallik testlerinin metodolojisine ilişkin herhangi bir yayın bulunmadığı bir yana yabancı dillerdeki İstatistik kitaplarında da Kolmogorov-Smirnov Testi dışındaki testler ancak son zamanlarda yer almaya başlamıştır. Gerek 1933’de yayınlanan Kolmogorov-Smirnov, gerekse 1965’de İstatistik yazınına giren Shaphiro-Wilk testlerinin Türkçe yazında bulunmamasının bir eksiklik olduğu düşüncesi ile bu testlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.