ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Appropriate binder selection to application region according to superpave system: Bingol example
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(4): 338-348
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the weather temperature values that procured from Bingöl Meteorology Nation Directorate were used to determine appropriate binder performance grade according to Superpave system. Dynamic Shear Rheometer (DSR) test was performed on the two types of binder (B 70/100 and B 100/150) obtained from TUPRAS refinery and was attempted to determine the appropriate binder in point of rutting resistance for Bingol. From obtained results, B 70/100 binder was found to be appropriate, but B100/150 binder to be not appropriate in point of rutting resistance at the regional weather conditions.


Superpave sistemine göre uygulama bölgesine uygun bağlayıcı seçimi: Bingöl örneği
1Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Bingöl M.Y.O., İnşaat Programı, BİNGÖL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 4(25): 338-348

Bu çalışmada Bingöl Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden elde edilen hava sıcaklığı değerleri kullanılarak
Superpave sistemine göre bölgeye uygun bağlayıcı performans seviyesi belirlenmiştir. TÜPRAŞ rafinesinden elde edilen iki sınıf bağlayıcı (B 70/100 ve B 100/150) üzerinde Dinamik Kayma Reometresi (DSR) deneyi uygulanarak tekerlek izi dayanımı bakımından Bingöl için uygun bağlayıcı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlardan B 70/100 bağlayıcısının bölge hava şartlarında tekerlek izi dayanımı bakımından uygun olduğu, B 100/150 bağlayıcısının ise uygun olmadığı belirlenmiştir.