ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Determination of scour depths around side-weir on an alluvial rivers
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(1): 21-33
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

An experimental investigation of the local depth of scour around side-weirs located on an alluvial river is presented in this paper. The reduction in velocities and shear stresses causes to the development of the stagnation and reverse flow at the downstream end of the side-weir in the main channel. The changes in shear stress are found to be responsible a scour hole forms between the longitudinal bar adjacent to main channel and outer bank at the downstream end of the side-weir. The depth of clear-water scour approaches
asymptotically to equilibrium with time depending on the flow intensity. It is also found that the equilibrium depth of scour depends on the dimensionless parameters of flow intensity, flow shallowness, weir crest height and side-weir length. Although when the flow intensity is less than 0.45 there is no scour, scour equilibrium depth increases almost linearly with the ratio of flow intensity and the maximum value of scour occurs at depth when the flow intensity is equal to 1.0. Flow intensity also increases when other dimensionless parameters increase.


Hareketli tabanlı akarsularda yan savak civarındaki oyulma derinliklerinin belirlenmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 1(24): 21-33

Bu çalışmada, alüviyal akarsulara yerleştirilen yan savak bölgesinde oluşan yerel oyulma derinlikleri deneysel
olarak incelenmiştir. Yanal savaklanmadan dolayı hız ve kayma gerilmelerindeki azalma yan savağın mansabında durgunluk bölgesi ve ters akımın oluşmasına neden olmaktadır. Kayma gerilmesindeki değişimlerden dolayı yan savağın mansap bölgesinde ana kanal ekseni civarında boyuna bar ve bu bar ile dış kıyı arasında bir oyulma çukuru oluşmaktadır. Temiz su oyulması halinde akım şiddetine bağlı olarak oyulma
derinliği zamanla lineer olarak artmakta ve belli bir süre sonra asimptotik olarak devam etmektedir. Ayrıca rölatif denge oyulma derinliğinin; akım şiddeti, savak yükü, tane büyüklüğü ve yan savak uzunluğu boyutsuzlarına bağlı olduğu tespit edilmiştir. Akım şiddeti 0.45’ten küçük olduğunda herhangi bir yerel oyulma görülmemiştir. Akım şiddetine bağlı olarak rölatif denge oyulma derinliğinin hemen hemen lineer arttığı ve 1.0 değerinde maksimum denge oyulma derinliğine ulaştığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda diğer boyutsuzların artmasıyla da Hd/p artmaktadır.