ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Radicalic photoinitiators in uv-curing
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(1): 1-20
Full Text PDF

Abstract

Photopolymerization science has become an increasing interesting subject because of its widespread applications . In the development of this technology, photoinitiator systems play a very important role. Absorption of light radiation of the appropriate wavelenght by a photoinitiator lead to the formation of primary radical species able to convert a multifunctional monomer into a crosslinked network. The
performance of the photoinitiation system is related to high absorptivity, high efficiency in terms of both quantum yield for radical formation and high reactivity towards the monomer, low odor and toxicity and good storage stability. Photoinitiated radical polymerization may be in itiated by both cleavage (type I) and Habstracting (type II) initiators. In this survey, Type I and type II initiator systems were investigated and additionaly recently developed one-component thioxanthone based photoinitiators were reported.


Uv ile sertleşmede kullanılan radikalik fotobaşlatıcılar
1Yıldız Technical University, Faculty of Arts Sciences , Chemistry Dept., Davutpaşa-ISTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 1(24): 1-20

Fotopolimerizasyon bilimi , uygulama alanlarındaki artış nedeniyle gittikçe artan bir öneme sahip olmaktadır.
Bu teknolojinin gelişiminde fotobaşlatıcı çok önemli bir role sahiptir. Fotobaşlatıcının uygun bir dalga boyundaki ışık absorpsiyonu sonucunda oluşan primer radikaller çok fonksiyonlu akrilatları çapraz bağlı yapılara dönüştürürler. Fotobaşlatıcı sistemin etkinliği , absorpsiyon özelliğine , radikal oluşumu ve radikalin monomere katılımının etkinliğine, kokusuz ve zehirsiz and iyi depolanma özelliğine sahip olması ile ilgilidir. Fotobaşlatılmış radikal polimerizasyonu bölünebilen ( I.tip) ve H- alan ( II.tip) başlatıcılardan her ikisi ile
başlatılabilir. Bu incelemede, I.Tip ve II. Tip fotobaşlatıcı sistemleri ele alınmıştır ve ilave olarak son zamanlarda geliştirilen tek bileşenli tiyokzanton bazlı fotobaşlatıcılarda rapor edilmiştir.