ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Temporal fluctuation of sulfur dioxide (so2) and particulate matter (pm) levels measured in Bursa
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(1): 46-55
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Because of residential heating in winter months air quality may be negatively affected in big cities. In this study, the annual and seasonal distribution of sulfur dioxide (SO2) and particulate matter (PM) concentrations, measured between 1988 and 2003 in seven districts of Bursa, have been studied. Average concentration values were determined based on measurements taken from these 7 districts and these values fluctuated between 90,2±59,1 μg/m3 and 23,5±20,8 μg/m3 for PM, 218,4±159,3 μg/m3 and 44,8±39,9 μg/m3 for SO2.
Improvements in air quality after 1992, when natural gas usage was started, was discussed. Measurements of
PM and SO2 taken from Bursa were compared with the limits in Turkish Air Quality Control Regulation (TAQCR) and measurements from different locations.


Bursa’da ölçülen kükürt dioksit (so2) ve partikül madde (pm) seviyelerinin zamana bağlı değişimi
1Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Görükle-BURSA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 1(24): 46-55

Büyük şehirlerde evsel ısınma etkisiyle özellikle kış aylarında hava kalitesi olumsuz etkilenebilmektedir. Bu çalışmada, Bursa’da 7 semtte ölçülmüş olan kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (PM) konsantrasyonlarının 1988-2003 yılları arasındaki yıllık ve mevsimlik dağılımları incelenmiştir. 7 semtin ölçümleri göz önüne alınarak Bursa için ortalama konsantrasyon değerleri belirlenmiştir ve bu değerler PM
için 90,2±59,1 μg/m3 ile 23,5±20,8 μg/m3, SO2 için 218,4±159,3 μg/m3 ile 44,8±39,9 μg/m3 arasında salınım
göstermiştir. 1992 yılında doğalgaza geçiş yapılmasıyla hava kalitesinde gözlenen iyileşme tartışılmıştır.
Bursa’da ölçülen PM ve SO2 değerleri, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) ve diğer
bölgelerde ölçülen değerler ile karşılaştırılmıştır.