ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The experimental investigation of damaged beams repaired with reinforced jacketting
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(1): 94-106
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Repair and strengthening of damaged reinforced concerete structural members can be carried out using different techniques. One of these techniques is reinforced concrete jacketting coloums. In practise, reinforced concrete jacketting could be applied to the one side of beams or coloums. Also its different typicals colud be applied to the other sides.
In this study, reinforced concerete beams are retrofitted by adding longitudinal reinforcement to the tension side, confining with transverse reinforcement and jacketing with concrete. In this experimental research, six beams were repaired and tested and six beams were used as reference. According to the test results, strength, stifness, ductility and energy absoption capacity of beams were discussed. The parameters which are effective on the behaviour of strengthened beams were determined.


Betonarme mantolama ile güçlendirilmiş hasarlı kirişlerin deneysel olarak incelenmesi
1Gazi Üniversitesi, Kırşehir Meslek Yüksek Okulu, KIRŞEHİR
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yıldız- İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 1(24): 94-106

Hasarlı betonarme yapı elemanlarının güçlendirilmesi değişik şekillerde yapılabilmektedir. Betonarme mantolama bu yöntemlerden biridir ve uygulamada sıkça kullanılmaktadır. Uygulamada betonarme mantolama, kiriş veya kolonların tek tarafına veya değişik şekillerde diğer kenarlarına da yapılabilmektedir. Bu çalışmada, kirişlerin çekme bölgelerine donatı ilavesi yapılarak kirişler etriye ile sarılmış ve ilave beton ile mantolanarak güçlendirmeleri yapılmıştır. Bu deneysel çalışmada, altı kiriş güçlendirilerek deneye tabi tutulmuş, altı kiriş ise referans olarak kullanılmıştır. Kullanılan güçlendirme tekniğinin davranış ve dayanım üzerindeki etkileri, kirişlerin taşıma gücü, rijitliği, sünekliği ve enerji yutma kapasiteleri karşılaştırılarak irdelenmiştir.