ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Cost-based scheduling and an application in a furniture factory
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(1): 107-116
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

As a general, operation duration is taken into consideration to be able to solve the scheduling problems. In addition, holding cost is being fixed at each job. In fact, holding cost in parts used for each job is different. In this study, by using the data for one week taken from panel cutting machine in a furniture factory, it is compared generally used scheduling dispatching rules for one machine and made a cost-based scheduling.
Thus, decision making criteria have been evaluated from the point of a manager. It is developed a computer program by Delphi programming language for this aim. As a result, It is noticed that cost-based scheduling is more better than time-based scheduling.


Maliyet tabanlı çizelgeleme ve bir mobilya fabrikasında uygulaması
1Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 1(24): 107-116

Genellikle, çizelgeleme problemlerinin çözümü, işlem süreleri dikkate alınarak yapılmakla beraber elde bulundurma maliyeti her bir iş için sabit tutulmaktadır. Gerçekte ise her bir iş için kullanılan parçaların elde bulundurma maliyetleri farklıdır. Bu çalışmada, bir mobilya fabrikasında bulunan panel kesme makinesinden toplanan 1 haftalık verilerle, tek makina için çizelgeleme kurallarının kullanımı ve karşılaştırması yapılarak
her bir iş için elde bulundurma maliyetlerinin hesaplanmasıyla maliyet tabanlı çizelgeleme yapılmış ve bir yönetici için maliyetlerin önemli olduğu bir noktada karar verme kriterleri değerlendirilmiştir. Karşılaştırmaları yapabilmek için Delphi programlama dili ile amaca yönelik bir program geliştirilmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda, maliyet boyutlu çizelgelemenin daha avantajlı olduğu görülmektedir.