ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Design of extraction process with interactive graphical programming
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(1): 129-137
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this work, Lqd_Ext 1.0 program was developed by using Visual Basic .net platform to solve liquid – liquid extraction problems in separation processes. Triangular diagram graphical solution technique for liquid – liquid system has been used and numerically calculated results have been given for crosscurrent and countercurrent multistage extraction design. The problems have been given by using five different systems for crosscurrent and countercurrent methods. Lqd_Ext 1.0 program can find stage requirements, the composition
of the extract and raffinate phases after each stage, flow rates for all streams leaving from the equipment.


İnteraktif grafiksel programlama ile ekstraksiyon prosesi tasarımı
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 1(24): 129-137

Bu çalışmada, sıvı – sıvı ekstraksiyonda grafiksel çözüm yolu olan üçgen diyagram, tamamiyle numerik olarak bilgisayar ortamına taşınmış ve Lqd_Ext adlı Visual Basic .net platformunda bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bu çalışmada aseton – su – trikloretan, asetikasit – su – izopropileter, asetikasit – su – metil izobutil keton, aseton – su – kloroform ve dietilglikol – stiren – etilbenzen olmak üzere 5 farklı sistemin denge değerleri kullanılmıştır. Lqd_Ext, sıvı – sıvı ekstraksiyon prosesinde yukarda belirtilen 5 sistem için çapraz ve ters akışa göre teorik raf sayısını, kademelere giren ve çıkan akım bileşimlerini ve ağırlıklarını hesaplayabilen
bir bilgisayar programıdır.