ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The simulation and optimization of lift control systems with genetic algorithms
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 14-20
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In tall buildings where there is heaving traffic, the service offered by multi-car lift systems is qualitatively sufficent. Besides, the lifts are expected to work fast, efficiently and without waiting and not affecting the activities of the building negatively. It has become possible to apply computer-based group control systems for the liftts to function with high performance quantitatively. In this paper, the simulation and optimization of the lift control systems with genetic algorithms have been taken into consideration and an explanatory
example has been given by introducing the developed software.


Genetik algoritma ile asansör kontrol sistemlerinin simülasyonu ve optimizasyonu
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 14-20

Yoğun trafiğin bulunduğu yüksek katlı binalarda tesis edilen birden fazla kabinli asansör tesislerinin sunduğu hizmetin niteliksel olarak yeterli olmasının yanında, binanın faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemeyecek düzeyde hızlı, verimli ve bekleme olmaksızın çalışmaları beklenmektedir. Asansörlerin niceliksel olarak yüksek performanslı çalışabilmeleri, bilgisayar esaslı grup kontrol sistemlerinin uygulamasıyla mümkün hale
gelmiştir. Bu çalışmada, asansör kontrol sisteminin genetik algoritma ile simülasyonu ve optimizasyonu ele alınmış, geliştirilen yazılım tanıtılarak , konuyla ilgili açıklayıcı bir örnek verilmiştir.