ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Surface charge influence on the breakdown voltage in he
1
2
3
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 45-49
Full Text PDF

Abstract

Electrostatic charging can occur by the accumulation of charge carriers on dielectric surfaces due to electrical discharges. The charges accumulated on dielectric materials in an electrical discharge device change the potential distribution, so that the electric strength of the device can be decreased. Some areas inside of the electrical discharge devices are electrically charged during the discharge, even after switch-off, charges
remain for a significant time on the dielectric surface. At a new attempt to ignite the discharge, it is seen that the value of the breakdown voltage is dramatically modified. The influence of the charge accumulation on the dielectric surfaces was investigated using a discharge device that allows dielectric surface polarization. The breakdown voltage values as a sensitive measurement of the accumulated charges on the dielectric walls of the discharge device were measured.


Helyum ateşlenme voltajına yüzey yüklerinin etkisi
1Department of Physics, Osmangazi University, Eskisehir/TURKEY
2Department of Physics, Ovidius University of Constanta, Constanta/ROMANIA
3National Institute for Laser, Plasma & Radiation Physics, Bucharest/ROMANIA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 45-49

Elektrostatik depolanma elektriksel deşarjlar nedeniyle dielektrik yüzeyler üzerine yük taşıyıcılarının depolanması ile oluşabilir. Bir elektrik deşarj cihazı içindeki dielektrik materyaller üzerine depolanan yükler, cihazın elektrik alan şiddetinin azalmasına neden olacak şekilde potansiyel dağılımını değiştirir. Deşarj süresince, hatta deşarj sona erdikten sonra, elektriksel deşarj cihazının içinin bazı kısımları elektriksel olarak yüklenir, bu yükler dielektrik yüzey üzerinde uzun bir süre kalırlar. Bundan sonra deşarj yeniden ateşlenmeye çalışılırsa, ateşlenme voltajı değerinin önemli derecede değiştirilmiş olduğu görülür. Dielektrik
yüzeyler üzerine yük depolanmasının etkisi, dielektrik yüzey polarizasyonuna izin veren bir deşarj cihazı kullanılarak incelenildi. Deşarj cihazının dielektrik çeperlerine depolanmış yüklerin hassas bir ölçümü olarak ateşlenme voltajı değerleri ölçüldü.