ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A process control chart based on uncertainty measurement
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 63-75
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The notion of variation and determining and eliminating it has become a subject that has found a wide application area after total quality approach has become widespread. There is a variety of control charts used in determining variation. Since the 1920’s, when W.Shewhart developed the first control chart, control charts, which have been examined many times in every aspect, are accepted to be one of the seven basic tools of quality. X-R Charts, which are the oldest charts used for variables, are based on the assumption that inner
distributions of process samples and distribution of parameter values obtained from the inner distributions of these samples fit the normal distribution. In this study, by setting off from this assumption and the notion of entropy, a new limited process control chart that take the uncertainty in the process into consideration is developed.


Belirsizlik ölçümüne dayalı bir proses kontrol diyagramı
1İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Avcılar-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 63-75

Varyasyon ve varyasyonun belirlenmesi, ardından da ortadan kaldırılması toplam kalite yaklaşımının yayılmasıyla birlikte geniş uygulama alanı bulan bir konu haline gelmiştir. Varyasyonun belirlenmesinde kullanılan kontrol diyagramları çok çeşitlidir. W.Shewhart’ın ilk kontrol diyagramını geliştirdiği 1920’lerden bu yana hemen her yönüyle defalarca incelenen kontrol diyagramları bugün kalitenin yedi önemli aracından
biri olarak kabul edilmektedir. Ölçülebilen özellikler için kullanılan en eski kontrol diyagramı olan X-R diyagramları, prosesten alınan örneklemlerin (örnek hacmi) iç dağılımlarıyla, bu örneklemlerin iç dağılımlarından elde edilen parametre değerlerinin dağılımlarının da normal dağılıma uyduğu varsayımına dayanırlar. Bu çalışmada, bu varsayımdan ve entropi kavramından yola çıkılarak prosesteki belirsizliği
dikkate alan bir limitli yeni bir proses kontrol diyagramı geliştirilmeye çalışılmıştır.