ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Production of high performance concrete using admixtures
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 76-82
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, it is aimed that production of high performance concrete using admixtures. The admixture is used to resist against to freezing of concrete, and concrete (C20) is produced, and cured in water. 8 samples are tested in pressure, and mean stress is determined as 28 MPa. Remaining two samples are tested with image processing technique, and determined that sample which containing an admixture is better performing than the other.


Katkı maddesi kullanılarak yüksek performanslı beton üretimi
1Dicle Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, DİYARBAKIR
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 76-82

Çalışmada, katkı maddesi kullanılarak yüksek performanslı beton üretilmesi amaçlanmıştır. Düşük sıcaklıktaki hava koşullarında betona donmaya karşı direnç sağlamak amacıyla priz hızlandırıcı kimyasal katkı maddesi kullanılarak üretilen C20 sınıfı beton ile 10 adet küp numune üretilmiştir. Su içinde kür edilen ve dayanım kazanan numunelerden 8 adedi tek eksenli basınç deneyine tabi tutulmuş ve ortalama küp basınç
dayanımı 28 MPa olarak bulunmuştur. Kalan iki numunenin görüntü işleme tekniği yardımıyla gözeneklik durumu araştırılmış, katkılı ve katkısız numunelerin sonuçları göz önüne alındığında, katkı maddesi kullanılarak üretilen betonda gözenekliğin daha düşük seyrettiği belirlenmiştir.