ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Modeling of nonlinear behavior of double-angle shear connections
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 83-101
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Shear (or simple) connections in steel construction are primarily used to transfer the support reaction of a simply supported beam to a column or a beam. A shear connection should be strong enough to be able to transfer the shear force, and flexible and ductile enough to accommodate the rotation demand of the beam end. The double-angle shear connection is one of the most commonly used simple shear connections, and many investigations have been conducted on the behavior and design of this type of connection. This study presents
a simplified model (fiber model) for predicting the inelastic behavior of double angle connections and a design example.


Çift korniyerli kesme kuvveti aktaran birleşimlerin doğrusal olmayan davranışının modellenmesi
1Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Deprem ve Yapı Bilimleri Anabilim Dalı, KOCAELİ
2Illinois Institute of Technology, Department of Civil and Architectural Engineering, USA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 83-101

Çelik yapılarda kullanılan kesme kuvveti aktaran birleşimler (veya basit kiriş birleşimleri) esas olarak basit bir kirişin mesnet tepkisini bir kolona veya bir kirişe aktarmakta kullanılırlar. Bir kesme kuvveti aktaran birleşim, kesme kuvvetini aktarabilecek kadar güçlü ve aynı zamanda da kiriş ucundaki dönme talebini
karşılayabilecek kadar esnek ve sünek olmak zorundadır. Çift korniyerli kesme kuvveti aktaran birleşimler en çok kullanılan kesme kuvveti aktaran birleşimlerden biridir ve bu tür birleşimlerin davranışı ve tasarımına yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, çift korniyerli birleşimlerin doğrusal olmayan davranışının lif modeli yardımıyla tahmin edilmesi ve bir uygulama örneği sunulmuştur.