ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The solution of multi-objective fuzzy optimization problems using genetic algorithm
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 102-108
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the application of genetic algorithms for solving a fuzzy multi-objective optimization problem is
investigated. An algorithm providing the solution of the multi-objective problem was developed. The proposed algorithm was formed by using C/C++ programming language. The solution of a numerical example is presented to demonstrate the application of the algorithm.


Bulanık çok amaçlı eniyileme problemlerinin genetik algoritma kullanılarak çözümü
1Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, ELAZIĞ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 102-108

Bu çalışmada bulanık çok amaçlı eniyileme probleminin çözümü için genetik algoritmaların uygulanabilirliği
incelenmiştir. Çok amaçlı eniyileme probleminin çözümünü yapan bir algoritma geliştirilmiştir. Önerilen algoritma, C/C++ programlama dili ile oluşturulmuştur. Geliştirilen algoritmanın uygulanabilirliği, çözülen sayısal örnekle gösterilmiştir.