ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Liquefaction of pretreated Turkish coals with microwave energy
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 122-131
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Liquefaction of the original and pretreated Beypazarı and Tunçbilek lignites along with Zonguldak bituminous
coal in the presence of tetralin as a H-donor solvent by using microwave energy was studied. In order to remove earth alkaline metals from coal structure such as Ca++, Mg++, three Turkish coals having different rank were pretreated with 1N HCl. After pretreating coals, it was observed that the mineral matter contents of those coals were considerably reduced. Oils have the highest percentage among the liquid products obtained from original and pretreated coals. Liquid product yields of original coals seem to be higher except for pretreated
Tunçbilek lignites.


Önişlem görmüş Türk kömürlerinin mikrodalga enerji etkisi ile sıvılaştırılması
1Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Tandoğan-ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 122-131

Orijinal ve önişlem görmüş Beypazarı ve Tunçbilek linyiti ile Zonguldak bitümlü kömürünün, hidrojen verici
bir çözücü olan tetralin varlığında mikrodalga enerji etkisi ile sıvılaştırılması araştırılmıştır. Farklı karbon içeriğine sahip üç Türk kömürü, yapılarında mevcut Ca++, Mg++ gibi toprak alkali metallerinin giderilmesi amacı ile 1N HCl ile yıkanarak önişleme tabi tutulmuştur. Bu önişlem sonucunda kömürlerin mineral madde içeriklerinde belirgin azalmalar gözlenmiştir. Orijinal ve önişlem görmüş kömürlerden elde edilen sıvı
ürünlerde, en yüksek yüzdeye yağların sahip olduğu, Tunçbilek linyiti hariç sıvı ürün verimlerinin orijinal kömürlerde daha yüksek olduğu gözlenmiştir.