ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Admittance determination for mode transformation in cylindrical soft and hard surface chirowaveguides
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 132-137
Full Text PDF

Abstract

The admittance dyadics of the cylindrical corrugated chirowaveguides are calculated and analyzed for mode
transformation. It is shown that by choosing proper lengths of chirowaveguides TM admittance can be transformed to TE admittance and vice versa. It is assumed that the depth of the corrugation for axial and transverse corrugations, forming hard and soft surfaces respectively, is a quarter wavelength. The results of this study point to the possibility of making mode transformers and phase shifters by using the cylindrical
corrugated chirowaveguides. In the analysis of the admittance equations, it is observed that the length of the waveguide is of critical importance.


Silindirik yumuşak ve sert yüzeyli bakışimsız dalga kılavuzlarında mod değişimi için admitans tayini
1Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, GAZİANTEP
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 132-137

Bu çalışmada silindirik oluklu bakışımsız dalga kılavuzunda admitans diyadik hesaplanıp mod değişimi için
analiz edilmiştir. Uygun bakışımsız dalga kılavuzu uzunluğu seçilerek TM admitansın TE admitansa, TE admitansın da TM admitansa çevrilebileceği gösterilmiştir. Yumuşak ve Sert Yüzeyleri oluşturan enine ve boyuna oluk derinliğinin çeyrek dalga boyu olduğu kabul edilmiştir. Sonuç olarak silindirik oluklu bakışımsız dalga kılavuzları kullanarak mod değiştiricileri ve faz kaydırıcılarının yapılmasının mümkün olduğu görülmüştür.