ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
On spektrum of a self adjoint differantial operator of higher order with unbounded operator coefficient and asymptotic behaviour of eigenvalues
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(4): 32-48
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this work, spectrum of a self adjoint differantial operator of higher order with unbounded operator coefficient has been investigated and an asymptotic formul for the eigenvalues of this differantial operator have found.


Yüksek mertebeden sınırsız operatör katsayılı kendine eş bir diferansiyel operatörün spektrumu ve özdeğerlerinin asimtotik davranışı hakkında
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 4(24): 32-48

Bu çalışmada, yüksek mertebeden sınırsız operatör katsayılı kendine eş bir diferansiyel operatörün spektrumu incelenmiş ve özdeğerleri için asimtotik formül bulunmuştur.